MJX-b3-bugs3

Toàn bộ ưu điểm của Bugs 3 – Drone, máy bay mô hình đáng mua nhất năm 2016

Bạn là người yêu máy bay, mê tốc độ, MJX Bugs3 là sự lựa chọn của bạn. Bugs3 được trang bị động cơ không chổi than, gia…