Flycam BAYANGTOYS X22

Flycam – Bayangtoys X22 GPS Chống rung có được như những gì quảng cáo ?

Bayangtoys X22 là một Flycam GPS, có một hệ thống chống rung ba trục đầy đủ và một camera 1080p. Đây có thể là Flycam GPS duy…