Flycam Holy-Stone-HS100

Holy Stone HS100 GPS Drone – Có đáng với 300$ bạn bỏ ra ?

Hơn $ 200, Holy Stone HS 100 GPS Drone không hề rẻ.Holy Stone HS 100 GPS Drone nằm trong một loại Flycam GPS nhỏ trong danh mục…