MItu

Drone MITU mới của Xiaomi ” Anh em ” với DJI Tello

Gần đây, Xiaomi đã tung ra máy bay không người lái mới nhất và thứ hai của mình cho đến nay – MITU rõ ràng là nhằm…